فروشگاه طعم زندگی | مجموعه کتاب راه رشد (چهار جلدی) - کد کالا : 1484

طعم زندگی,فروشگاه طعم زندگی,طعم,زندگی,فروشگاه طعم,فروشگاه زندگی,راه رشد,کتاب,کتاب راه رشد,آیت الله حائری,آیت الله حائری شیرازی,کودک و نوجوان

طعم زندگی,فروشگاه طعم زندگی,طعم,زندگی,فروشگاه طعم,فروشگاه زندگی,راه رشد,کتاب,کتاب راه رشد,آیت الله حائری,آیت الله حائری شیرازی,کودک و نوجوان

طعم زندگی,فروشگاه طعم زندگی,طعم,زندگی,فروشگاه طعم,فروشگاه زندگی,راه رشد,کتاب,کتاب راه رشد,آیت الله حائری,آیت الله حائری شیرازی,کودک و نوجوان

طعم زندگی,فروشگاه طعم زندگی,طعم,زندگی,فروشگاه طعم,فروشگاه زندگی,راه رشد,کتاب,کتاب راه رشد,آیت الله حائری,آیت الله حائری شیرازی,کودک و نوجوان
طعم زندگی,فروشگاه طعم زندگی,طعم,زندگی,فروشگاه طعم,فروشگاه زندگی,راه رشد,کتاب,کتاب راه رشد,آیت الله حائری,آیت الله حائری شیرازی,کودک و نوجوان
مجموعه کتاب راه رشد (چهار جلدی)

مجموعه کتاب راه رشد (چهار جلدی)

472,500 تومان

525,000 تومان

%10

472,500 تومان

525,000 تومان

%10

مجموعه کتاب راه رشد (چهار جلدی)

کتاب ۴ جلدی راه رشد اثر آیت‌الله حائری شیرازی یکی از مجموعه‌های بی‌نظیر در راستای معرفی بهترین الگوی دینی تربیت کودک و نوجوان است که پس از سال‌ها انتظار به چاپ رسیده است

معرفی کتاب

تربیت یکی از مهم‌ترین و بلکه پراهمیت‌ترین امور زندگی بشر است. تربیت محصول و ثمره زندگی دنیایی و هدف از خلقت ماست که به معنای عام آن نقش و وظیفه‌ای همگانی است. انسان در دوره‌های مختلف زندگی هم در نقش مربی قرار دارد و هم در نقش متربی به این معنا که انسان نه صرفاً در مقام رفتار با فرزندش، بلکه در مقام رفتار با اطرافیان، دوستان، جامعه و حتی در مقام رفتار با خودش دائماً مشغول کار تربیتی است هر بازخورد و هر کنشی از انسان در برابر محیط و انسان‌های پیرامونش نوعی اثر تربیتی برای خود و آن‌ها در پی دارد بدین جهت مقوله تربیت را می توان یک مقوله و نقش همگانی و همیشگی برای بشر به حساب آورد.

عالم متفکر مرحوم آیت الله حائری شیرازی از معدود عالمانی هستند که با بهره‌گیری از تفکر عمیق در آیات و روایات ورودی تخصصی و اجتهادی در حوزه تربیت داشته‌اند و در قریب به نیم قرن فعالیت علمی و تبلیغی خویش عرضه نموده‌اند. خود ایشان در توصیفی از اهتمام خویش به حوزه تربیت می‌فرمایند:« رشته اصلی من تربیت است. خداوند تعالی به من عنایتی کرده که چیزهایی در مسائل تربیتی به نظرم می رسد.» مجموعه چهار جلدی راه رشد جامع ترین اثر تربیتی منتشر شده از مرحوم آیت الله حائری شیرازی است که پس از چند سال تلاش توسط جمعی از پژوهشگران، به ساحت اهل اندیشه تقدیم می‌شود.

این کتاب هم یک اثر تعلیمی است و هم یک اثر تربیتی که به دنبال انتقال آموزه‌های تربیتی است و تأثیرگذاری تربیتی است که کتاب از زبان خشک علمی کمی فاصله بگیرد و زبان تربیتی و هدایتگر داشته باشد. هر کسی که به دنبال قواعد کار تربیتی است و می‌خواهد بر روی خودش یا دیگران کار تربیتی کند مخاطب این کتاب خواهد بود چرا که مباحث موجود در کتاب برای هر فردی قابل استفاده است. در ادامه به شکل مختصر با مباحث هر جلد آشنا می‌گردید.

 

کتاب راه رشد (جلد اول)

لازمه شروع کار تربیتی این است که فرد حقیقت انسانی را به شکل دقیق بشناسد و بداند مفهوم تربیت به چه معنا است. در ادامه اصولی که برای کار تربیتی باید رعایت شود بیان می‌شود.

 

کتاب راه رشد (جلد دوم)

در این بخش راهکارهای عملی برای تربیت فرزندان ارائه می‌گردد. در ابتدایی مراحل از منظر اسلام و اهل بیت تبیین می‌شود سپس ویژگی‌هایی که هر مربی باید خود داشته باشد ذکر می‌شود.

 

کتاب راه رشد (جلد سوم)

در این کتاب مساله تنبیه و تشویق و نحوه به کار بردن این امور در کار تربیتی تبیین می‌شود. چگونگی امر و نهی کودکان توضیح داده می‌شود. در ادامه افراد، اعمال و محیط‌هایی که در تربیت فرزند موثر هستند واکاوی می‌شوند.

 

کتاب راه رشد (جلد چهارم)

در بخش پایانی مباحث رشد نحوه انتقال و تثبیت آموزه‌های دینی و صفات اخلاقی ارزنده در کودکان و اجرای احکام شرعی همچون نماز و روزه به کودکان بحث می‌گردد. در انتها نیز روش‌های غلط تربیت برشمرده می‌شوند.

برشی از کتاب:

تربیت چیست؟ تربیت انتخاب شرایط متناسب برای رسیدن چیزی به کمال مناسب آن است. اگر آن چیز یا آن کس صاحب اختیار باشد، تربیت یک روشی خواهد داشت و اگر صاحب اختیار نباشد، تربیت روشی دیگر باید داشته باشد. اگر آن موجود قدرت ترمیم داشته باشد، روش تربیت یک نوع اقتضائی دارد و اگر آن موجود قدرت ترمیم نداشته باشد روش تربیت نوع دیگری خواهد بود جمادات نسبت به شرایط «کالمیت بین یَدَیِ الغَسال» هستند. مرده در دست مرده شور چگونه است؟ هر طور که مرده شور مرده را انداخت و هر طور او را این طرف و آن طرف کرد، مرده هم همان کار را می‌کند. هیچ گونه اختیاری از خودش ندارد شما در فعل و انفعالات شیمیایی، مواد را که می‌خواهید به هم اضافه کنید اگر یک گرم اضافه کنی یا نکنی و حرارت را فلان مقدار بدهی یا ندهی، همه مربوط به تصمیم خودت است. شما نگاه می‌کنی که شرایط طبیعی و متعارف برای تهیه فلان چیز چه است و بر اساس آن شرایط برنامه ریزی و عمل می‌کنی تربیت کردن در جمادات بر این اساس است.

رای شما

0

0 راینظری هنوز ثبت نشده اولین نظر را شما ثبت کنید !