فروشگاه طعم زندگی | روش ارسال

طعم زندگی,فروشگاه طعم زندگی,طعم,زندگی,فروشگاه طعم,فروشگاه زندگی,

طعم زندگی,فروشگاه طعم زندگی,طعم,زندگی,فروشگاه طعم,فروشگاه زندگی,

طعم زندگی,فروشگاه طعم زندگی,طعم,زندگی,فروشگاه طعم,فروشگاه زندگی,

طعم زندگی,فروشگاه طعم زندگی,طعم,زندگی,فروشگاه طعم,فروشگاه زندگی,
طعم زندگی,فروشگاه طعم زندگی,طعم,زندگی,فروشگاه طعم,فروشگاه زندگی,
روش ارسال

در حال حاضر ارسال سفاشات در داخل شهر قم با پیک انجام می شود و ارسال در سایر استانها، به صورت پست پیشتاز انجام خواهد شد.


مدت زمان رسیدن مرسوله ها:

در شهر قم:
- کمتر از نصف روز

در سایر استان ها:
طبق زمان اعلامی از پست پیشتاز (بین 2 الی 5 روز کاری) با توجه به مسافت استان